تیم یوگامایند از سال 1399 با عشق در خدمت شما بوده و در این راه علی رغم مشکلات فراوان، خوشبختانه ثابت قدم بوده است. به دلیل افزایش هزینه سرورها + زیاد شدن کارها متاسفانه قادر به ادامه با قدرت زیاد نیستیم و به حمایت شما از این تیم نیازمندیم تا بتوانیم طبق معمول در خدمت شما عزیزان باشیم. شما به عنوان یک کاربر یوگامایندی می توانید با میل باطنی خود مبلغی را به عنوان هدیه به شماره کارت زیر واریز کنید:

3314 9528 7310 6063
محمد مهدی بیات

لطف شما عزیزان در راستای افزایش خدمات و مخارج سایت مصرف می گردد و از اینکه ما را درک می فرمایید و به ما کمک می کنید از شما نهایت سپاسگزاری را داریم. باشد که با قدرت و تمرکز بیشتری تیم یوگامایند در خدمت شما باشد.