آگاهی مطلق

مراقبه ای برای وصل شدن به آگاهی مطلق و سلامت مطلق خدای مهربان که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

مراقبه در فضای باز ضبط شده و برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

مراقبه آگاهی مطلق

دیدگاهتان را بنویسید