اتصال به طبیعت

مدیتیشنی برای اتصال به طبیعت برای نیرو گرفتن و شفای روح، روان و جسم بخصوص قلب که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

تنظیم: محمدمهدی بیات

ریلکسیشن اتصال به طبیعت

دیدگاهتان را بنویسید