بدست آوردن اهداف

مراقبه ای برای پاکسازی مراکز انرژی و بدست آوردن اهداف که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

مراقبه بدست آوردن اهداف

دیدگاهتان را بنویسید