تغییر باورها و عادت ها

مراقبه ای مراقبه دیدار با باورها و عادتها و اینکه چگونه میتوانیم باورها یمان را تغییر و متحول سازیم؟ که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای داشتن تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

تغییر باورها و عادتها

دیدگاهتان را بنویسید