دفع سموم

تکنیک آرامش و مراقبه ای برای سم زدایی و وصل شدن به نیروی الهی و سلامت مطلق که خداست که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

مراقبه دفع سموم

دیدگاهتان را بنویسید