دیدار با صفتهای سرکوب شده

مراقبه دیدار با بخش صفتهای سرکوب شده و رذیله و پاکسازی این صفات که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای داشتن تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

مراقبه دیدار با صفتهای سرکوب شده

راستی در شیکه های اجتماعی یوگامایند را دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید