سپاس گزاری با موسیقی

مراقبه ای برای سپاس گزاری از خداوند که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

سپاس گزاری

دیدگاهتان را بنویسید