سپاس گزاری

مراقبه تکنیک آرامش و شکرگزاری از خالق هستی که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

تنظیم: محمدمهدی بیات

مراقبه سپاس گزاری

دیدگاهتان را بنویسید