ما ذهن خود نیستیم

مراقبه ای برای تاکید اینکه ما افکار و ذهن خود نیستیم که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

مراقبه در فضای باز ضبط شده است و برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت: محمدمهدی بیات

مراقبه ذهن خود نیستیم

دیدگاهتان را بنویسید