مدیتیشن کمک درمانی سیاتیک و دیسک کمر

مدیتیشنی برای کمک درمانی و تسکین درد سیاتیک و دیسک کمر که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای داشتن تجربه بهتر از هدفون استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

مدیتیشن کمک درمانی سیاتیک و دیسک کمر

دیدگاهتان را بنویسید