مراقبه آموزشی اعتماد به نفس

مراقبه آموزشی و تکنیک آرامش، اعتماد به نفس و مهمترین اعتماد به نفس که میتواند مارا به رشد انسانی و خدای مهربان وصل سازد که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید