مراقبه تخیل سازنده و تجسم خلاق

مراقبه کمک درمانی تخیل سازنده و تجسم خلاق همراه با آرامش و وصل شدن به نیروی الهی درون که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمد مهدی بیات

دیدگاهتان را بنویسید