مراقبه دیدار با درون

مراقبه ای برای دیدار با درون برای داشتن حال خوش و شاد و آرام که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید