مراقبه زندگی در لحظه

مراقبه ای برای آرامش و آموزش هنر زندگی در لحظه و بیاموزیم چگونه در اکنون زندگی را بسازیم که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید