مراقبه عشق و عقل از دیوان شمس مولانا

مراقبه ای برگرفته از غزلیات دیوان شمس مولانا که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید