مراقبه نیایش و ارتباط با خدا

مراقبه ای برای نیایش و ارتباط با خدایی که پناه همه بی پناهان است که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای داشتن تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

دیدگاهتان را بنویسید