مراقبه پیشگیری از ورود ین های منفی

مراقبه ای برای پیشگیری از ورود ین های منفی به قلب، دستگاه گوارش و سایر اندام های بدن که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است
برای داشتن تجربه بهتر از هدفون استفاده کنید
ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

دیدگاهتان را بنویسید