مراقبه کمال و رشد

مراقبه ای برای کمال و رشد انسانیت با پررنگ کردن صفات پسندیده و عبور از صفات ناپسند که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

جهت داشتن تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

مراقبه کمال و رشد

دیدگاهتان را بنویسید