مرغان دریایی

مراقبه ای برای ارتباط با یکی از آفرینده های خداوند به نام مرغان دریایی که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت و اصلاح مراقبه: محمدمهدی بیات

مراقبه مرغان دریایی

دیدگاهتان را بنویسید