نیروی درخت

مراقبه ای برای ارتباط با نیروی درخت و کاشتن بذر خواسته خویش که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

مراقبه ارتباط با نیروی درخت

ر

دیدگاهتان را بنویسید