پاکسازی مراکر انرژی

مراقبه ای برای سم زدایی و پاکسازی مراکر انرژی که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت: محمدمهدی بیات

مراقبه پاکسازی مراکر انرژی

دیدگاهتان را بنویسید