گنج درون

مراقبه ای برای کاشتن بذر رویاها و ارتباط با گنج درون همراه با شکر گزاری که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه بهتر از هندزفری استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

مراقبه گنج درون

دیدگاهتان را بنویسید