بایگانی دسته بندی: صوت انگیزشی

چطور افکار منفی را کمتر کنیم؟

در این ویس راهکار هایی در رابطه با این سوال که چطور می توان کاری کرد افکار منفی در ذهن ما کمتر شوند؟ یکی از ساده‌ ترین و اصولی ترین راه استفاده از تغییر فضای مناسب افکار منفی